ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

érvényes: 2022. január 10-től

1. Előszó helyett

A www.tokajiseta.hu (a továbbiakban: tokajiséta) Szegedi Márta egyéni vállalkozó, kisadózó (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett internetes portál.

A portál célja, hogy Tokaj város értékeit a megszokottól eltérően, izgalmasabban, esetleg egyéb kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével mutassa be. Az építészeti örökségek és a város egykori lakói, kisebbségei számot tarthatnak, a magyar és a külföldi közönség érdeklődésére egyaránt. A weboldal látogatói megismerhetik az aktuális sétákat, regisztrálhatnak rájuk, valamint értesülhetnek az egyéb szolgáltatásokról is. A sétákon részt vehetnek egyénileg, vagy néhány fős társaságban is.

A www.tokajiseta.hu weboldal böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (ÁSZF), adatkezelési elveket, és annak minden pontjával egyetért.

Egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Portálon megadott és kezelt személyes adatait a Szolgáltató a jelen ÁSZF-nek és az Adatkezelési Szabályzatnak megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

A Portálra történő belépéssel, illetve megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, továbbá hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az internetes vásárlás korlátait.

Az alábbi szerződés a sétára való jelentkezés véglegesítésekor létrejön a weboldalt üzemeltető Szolgáltató, valamint az oldalt látogató, regisztráló, megrendelését leadó (továbbiakban: Megrendelő) között.

2. Fogalmak

Ajándékutalvány: a Megrendelő által harmadik személy(ek) számára megrendelt, a Szolgáltató által küldött egyedi sorszámmal és „Ajándékutalvány” megnevezéssel ellátott elektronikus (pdf) vagy papír alapú dokumentum; amely tartalmazza az utalvány sorszámát a sétán résztvevők nevét és/vagy számát (amennyiben a megrendelő névre szóló ajándékutalványt rendel 3. fél részére); az ajándékutalvány értékét és az utalvány érvényességi idejét. Ezen dokumentumot Szolgáltató a Megrendelő kérésének megfelelően a Megrendelő, vagy harmadik személy elektronikus vagy postai címére továbbítja. A séta megkezdése előtt az ajándékutalvány kinyomtatva, vagy okos telefonon is bemutatható.

Csoport: minimum 10 (azaz tíz) fő együttes programjának (séta vagy közösségépítő program) megrendelése egy, a sétanaptárban szereplő programra, vagy a csoport által meghatározott időpontra. Az ilyen megrendelésekre a Szolgáltató egyedi árajánlatot készít.

Egyedi megrendelés: a sétanaptárban nem szereplő dátumra, és/vagy közösségépítő programra történő jelentkezés, amelyet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet írásban igényel, és amelyen az egyes sétáknál meghatározott minimum létszámnál kevesebb, vagy 10 főnél több ember szeretne részt venni. Egyedi megrendelésnek minősül továbbá az egy vagy több napra, Tokajban, vagy a környéken történő kirándulásra vonatkozó tippek, ötletek kérése, programterv összeállításának kérése is. Az ilyen megrendelésekre a Szolgáltató egyedi ajánlatot készít (lásd ÁSZF Fizetési feltételek, ill. Elállás, lemondás feltételi részei). 

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, és a Portál funkcióit használja. Jelen ÁSZF tekintetében minden Megrendelő egyúttal Felhasználónak is minősül.

 Hírlevél: a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak a Portálon meghatározott témájú, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználó Portálon megadott e-mail címére.

Idegenvezetés: a Megrendelő által összeállított, és a Szolgáltatóval előzetesen ismertetett programon a vendégek kísérése; a program teljesítése; a vendégek informálása; voucherek és készpénzellátmány kezelése és elszámolása; szükség esetén tolmácsolás és egyéb idegenvezetői feladatok ellátása.

Kapcsolódó szolgáltatás: A séta tematikájához illeszkedő termékkóstoló; a sétatáv hossza miatt igénybe vett transzfer; múzeumi belépő; stb. melynek díját a Sétajegy ára tartalmazza.

Megrendelés (regisztráció): A Szolgáltató és a Megrendelő között a Sétajegy-, illetve Ajándékutalvány vásárlás szolgáltatás Megrendelő által történő igénybe vételére, on-line írásban (e-mail) vagy személyesen (telefonon) létrejött egyedi szerződés, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését, valamint a Megrendelő nyilatkozatát jelen ÁSZF rendelkezéseinek kifejezett elfogadása tekintetében. Amennyiben az Egyedi szerződés és az ÁSZF egymástól eltér, az Egyedi szerződés rendelkezései az irányadók. Amennyiben valamely kérdésben az Egyedi szerződés nem rendelkezik, arra az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/ amely igénybe veszi a Portál, illetve a Szolgáltató Sétajegy-, Ajándékutalvány vásárlási vagy egyéb szolgáltatásait on-line (Portálon történő regisztráció; e-mail) vagy személyes (pl. telefonon) megrendelést követően, illetve egyedi megrendeléssel fordul Szolgáltató felé.

Online szerződés: a Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét a Sétajegy, vagy Ajándékutalvány vásárlása esetén a Megrendelésről küldött visszaigazolás és átutalásos fizetési mód választása esetén száma/díjbekérő igazolja, amely tartalmazza a termékek megnevezését; mennyiségét; a szállítás- és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját; a termékek árát; valamint a Megrendelési azonosítót is. A visszaigazolást és a számlát/díjbekérőt (a Megrendelő által a honlapon megadott számlázási adatokkal) a Szolgáltató munkanapokon 24 (huszonnégy), hétvégén és munkaszüneti napokon 72 (hetvenkettő) órán belül köteles elektronikus úton – a Megrendelő által a vásárlás során megadott e-mail címre – megküldeni. Amennyiben ezen idő alatt a visszaigazolás és a száma/díjbekérő nem érkezik meg a Megrendelő által megadott e-mail címre, úgy Megrendelő az alábbi e-mailes elérhetőségen érdeklődhet a megrendelt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban: info@tokajiseta.hu. A számla egyben sétajegynek is minősül.

Séta: a www.tokajiseta.hu weboldal Séták menüpontjában, illetve Közösségépítő séták menüpontjában szereplő programok és azok leírása.

Sétajegy: a Megrendelésről elektronikus (pdf), vagy papír alapú visszaigazolást és átutalásos fizetési mód választása esetén számlát/díjbekérőt küldünk, amely tartalmazza a termékek megnevezését; a sétán résztvevők számát; a szállítás- és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját; a termékek árát; valamint a Megrendelési azonosítót is. A visszaigazolást és a számlát/díjbekérőt a Szolgáltató munkanapokon 24 (huszonnégy), hétvégén és munkaszüneti napokon 72 (hetvenkettő) órán belül köteles elektronikus úton – a Megrendelő által a vásárlás során megadott e-mail címre – megküldeni. Amennyiben ezen idő alatt a visszaigazolás és a díjbekérő nem érkezik meg a Megrendelő által megadott e-mail címre, úgy Megrendelő az alábbi e-mailes elérhetőségen érdeklődhet a megrendelt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban: info@tokajiseta.hu. A számla egyben sétajegynek is minősül. Sétajegynek minősül a séta megkezdése előtt a helyszínen kiállított nyugta / számla is, mely jogosultságot biztosít a Szolgáltató által szervezett sétán való részvételre.

Sétanaptár: a www.tokajiseta.hu oldalon megjelenő, folyamatosan frissülő, havi és napi felbontású naptár, amely az egyes dátumokra meghirdetett programokat tartalmazza.

Szolgáltatás: különösen, de nem kizárólagosan a Sétajegy vásárlás, Ajándékutalvány vásárlás, Hírlevél küldés, Sétanaptár szolgáltatása és funkciója, továbbá valamennyi, a Szolgáltató által akár időlegesen, akár állandó jelleggel nyújtott egyéb szolgáltatások. A weboldalon tematikus városnéző sétákra lehet jelentkezni, melyek jellemzően valamilyen történelmi, irodalmi, építészeti, társadalomtörténeti téma köré csoportosíthatók. A programok Tokajban zajlanak, a honlapon feltüntetett időpontokban. A sétákon előzetes regisztrációt követően, a számla nyomtatott, vagy elektronikus formátumban történő bemutatása után; illetve a helyszínen a részvételi díj megfizetése után vehetnek részt az érdeklődők.

A programok a honlap Sétanaptár menüpontjában feltüntetett időpontokban, az adott sétánál feltüntetett minimális létszám regisztrációja esetén indulnak el. Amennyiben a sétát a jelentkezők kis száma miatt nem indítjuk el, a sétára regisztráltakat e-mailben értesítjük, legkésőbb a séta előtti napon. Amennyiben a séta mellett a Betelt felirat jelenik meg, úgy további jelentkezést az adott sétára már nem áll módunkban elfogadni.

Jelen szolgáltatások körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani.

3. Szolgáltatói adatok

Szolgáltató: Szegedi Márta, a tokajiseta.hu weboldal üzemeltetője és sétavezető.

Portál: a Szolgáltató által a www.tokajiseta.hu alatt üzemeltetett honlap.

Általános adatok

A www.tokajiseta.hu weboldal üzemeltetője és az ott elérhető szolgáltatások nyújtója Szegedi Márta egyéni vállalkozó, kisadózó.
Nyilvános cégadatai: Szegedi Márta egyéni vállalkozó, kisadózó
Székhelye: 3910 Tokaj, Tokaji F. ltp. 29.
Postai címe: 3910 Tokaj, Tokaji F. ltp. 29.
Statisztikai számjele: 68889777-7990-231-05
Adószáma: 68889777-1-25
Bankszámlaszáma: 11773456 – 00048413 – 00000000 (OTP)
E-mail: info@tokajiseta.hu
Weboldal címe: www.tokajiseta.hu
NAIH-szám: NAIH-143672/2018

4. Sétajegy vásárlás

A honlapon a „Séták” menüpontban lehetséges.

A vásárlás menete a honlapon:

 • Kattintson a „Séták” menüpontra és válassza ki az Önnek tetsző városnéző programot!
 • A séta képénél kattintson az „Opciók választása” gombra!
 • A „Korosztály”-nál válasszon a felkínált lehetőségekből („családi”; „diák”; „gyermek”; „felnőtt”; „nyugdíjas”)!
 • Ha van „Ital” és/vagy „Étel” és/vagy „Időpont” menüpont, válassza ki, milyen kóstolóval kéri a sétát („kóstoló nélkül”; „borkóstoló”; „kávé vagy szörp”; „sajttál”; stb.); illetve melyik időpontban szeretne sétálni!
 • Kattintson a „Kosárba teszem” gombra!
 • A „Kosár” gombra kattintva ellenőrizze a kiválasztott terméket, és ha van, írja be a kuponkódot, majd kattintson a „Kosár frissítése” gombra!
 • „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával eljut a számlázási adatokhoz. A *-gal jelölt adatok kötelezően kitöltendők. Itt adhat meg egyéb közlendőket.
 • Hagyja jóvá (pipálja ki) az ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató elolvasására vonatkozó négyzeteket!
 • Válassza ki az önnek megfelelő fizetési módot (közvetlen banki átutalás vagy PayPal).
 • Hagyja jóvá (pipálja ki) a rendelésfeldolgozásához szükséges adatkezelésre vonatkozó ÁSZF négyzetét, majd a „Megrendelés elküldése” gombbal véglegesítse foglalását!

Amennyiben a regisztrációt követően munkanapokon 24 (huszonnégy), hétvégén és munkaszüneti napokon 72 (hetvenkettő) órán belül nem érkezik meg a visszaigazoló e-mail az Ön által megadott e-mail címre, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az  info@tokajiseta.hu e-mail címen.

5. Részvételi díj, fizetési- és szállítási feltételek, ajándékutalvány

5.1.Részvételi díj, fizetési feltételek

A tematikus városnéző séták különböző díjszabásúak, melyeket minden esetben megtalálnak a program leírásában, vagy a kosárnál.

A sétajegyet előre, on-line is meg lehet vásárolni (lásd Sétajegy vásárlása c. rész), amellyel a sétáló vállalja, hogy a banki átutalással vagy a PayPal alkalmazással fizetett összeg vételárnak minősül. Ha a sétáló bármilyen okból nem jelenik meg a sétán, a sétaszervező a sétajegy árát nem téríti vissza. Ha a séta a sétaszervező hibájából hiúsul meg, a sétajegy teljes ára visszajár a megrendelőnek, vagy előzetes egyeztetést követően beszámítható egy másik időpontra, vagy másik sétajegy árába. 

A vételár minden esetben magyar forintban értendő bruttó vételár, amely az általános forgalmi adót (jelen esetben Szolgáltató alanyi adómentessége miatt 0 Ft azaz nulla forint) tartalmazza. A Sétajegyek, Ajándékutalványok árairól a Felhasználó azok megrendelése előtt a Portálon tájékozódhat.

A kedvezményes jegyek igénybevételének lehetősége az egyes sétáknál különbözik. Kisgyermekek (0-6 éves kor) számára a séták ingyenesek, de egyes kóstolók árát nekik is ki kell fizetniük. Diákok, nyugdíjasok is vehetnek igénybe kedvezményeket. A kedvezményre jogosító okmányokat a sétavezető a séta megkezdése előtt ellenőrizheti, és ha a kedvezmény feltételei nem állnak fenn, a sétálót kötelezheti a magasabb árkategóriájú jegy megfizetésére. Amennyiben erre a sétáló nem hajlandó, a sétavezető kizárja őt a sétából.

A Megrendelő az általa megrendelt szolgáltatás(ok) vételárát – az egyedi megrendelésektől eltekintve – minden esetben magyar forintban, egy összegben, bármilyen jogcímen történő levonás, illetve beszámítás nélkül banki átutalással, PayPal alkalmazással, vagy a séta helyszínén készpénzben fizeti meg a Szolgáltatónak.

Az egyedi megrendelésekre – azok speciális volta miatt – a Szolgáltató egyedi ajánlatot ad, amelyekre az alábbi fizetési feltételek vonatkoznak:

Ha egy, a sétanaptárban szereplő; illetve abban nem szereplő, egyéni időpontban megrendezendő tokaji tematikus városnéző sétára vagy közösségépítő programra irányul a megrendelés, úgy a program teljes részvételi díjának 50%-át díjbekérő ellenében előlegként kell megfizetni a program megvalósulása előtti 15. napig banki átutalással vagy PayPal alkalmazáson keresztül. A fennmaradó összeget a program megvalósulása előtti 8. nap 16:00-ig kell megfizetni ugyancsak banki átutalással vagy PayPal alkalmazáson keresztül.

Amennyiben a megrendelő által választott egyedi séta időpontjáig – akár szerepel az a sétanaptárban, akár egyedi dátum – kevesebb, mint 7 (azaz hét) nap van hátra, úgy a program teljes árát előzetesen kell megfizetni.

Az egy vagy több napra, Tokajban, vagy a környéken történő kirándulásra vonatkozó tippek, ötletek kérése, programterv összeállítása díjköteles. A díj mértéke 10000 Ft/kirándulási nap, azaz tízezer forint per kirándulási nap, amelyet Megrendelő díjbekérő alapján egy összegben, előre köteles megfizetni a Szolgáltatónak. Szolgáltató a díj beérkezését követően megkezdi a programtervek összeállítását, azok hozzávetőleges díjszámítását, egyéb szolgáltatók elérhetőségeinek összegyűjtését majd legfeljebb 10 munkanapon belül e-mailben továbbítja az ’A’ és ’B’ programtervezetet és elérhetőségeket tartalmazó dokumentumot a Megrendelő által megadott e-mail címre. A végleges program kialakítása, a forgatókönyv megküldése a Szolgáltatónak – amennyiben őt választja idegenvezetőnek – a csoport bejelentése a választott helyszíneken, szolgáltatóknál, a foglalások véglegesítése vagy a csoport módosítása, lemondása a Megrendelő felelőssége.

Ha a Megrendelő felkéri a Szolgáltatót a program megvalósítására, úgy az idegenvezetői díj végszámlájából a 10000 Ft (azaz a tízezer forint) leszámítódik.

Az ajándékutalvánnyal rendelkezők helyszíni díjfizetés nélkül vehetnek részt az adott programon, kivéve, ha a séta díja meghaladná az ajándékutalvány értékét. Ebben az esetben a különbözet a helyszínen fizetendő.

A részvételi díj megfizetése nélkül a Megrendelő nem vehet részt a programon.

A szolgáltatások ellenértéke a séta leírásánál szereplő szolgáltatásokat foglalja magában. Az ezen felül, a szolgáltatások igénybe vétele során megtekintett üzletek, vállalkozások termékeinek ellenértékéről, a Megrendelő a Szolgáltatás díján felül saját költségén gondoskodik.

5.2.Szállítási feltételek

Megrendelő által hétköznap 08:00-17:00 óra között megrendelt, postai kézbesítéssel kért termékeket a Szolgáltató 72 órán belül postára adja a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait igénybe véve. A hétvégén vagy munkaszüneti napon leadott termékrendelések a rendelést követő első munkanaptól számított 72 órán belül, a Magyar Posta Zrt. útján kerülnek kézbesítésre. A Magyar Posta Zrt. mulasztásából fakadó sikertelen vagy téves kézbesítésért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az adott sétára váltott jegyet, vagy az elektronikus átvétellel kért sétajegyet a Szolgáltató a megrendelést követő 24 órán belül elektronikus levél formájában megküldi a Megrendelő által megadott email-címre.

5.3.Ajándékutalvány vásárlása

Az ajándékutalvány vásárlásárlásának on-line menete ugyanaz, mint a sétajegy vásárlásának. Ellenértéke közvetlen banki utalással, vagy PayPal alkalmazáson keresztül egyenlíthető ki.  Emellett személyesen, a sétáink előtt készpénzben is lehet ajándékutalványt vásárolni. Az ajándékutalványok megvásárlásával egyidejűleg Megrendelő elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

Az utalványok érvényességi ideje a kiállítás dátumától számított 1 év. Az utalvány szabadon felhasználható a Szolgáltató bármely városismereti sétájára az ajándékutalvány értékhatáráig. Az utalványok címlet értéke 1000 Ft (azaz egyezer forint); 2000 Ft (azaz kétezer forint); 3000 Ft (azaz háromezer forint) illetve 5000 Ft (azaz ötezer forint).

Az Ajándékutalvány – a Megrendelő, vagy harmadik személy részére, magyarországi címre történő – postázási költsége külön fizetendő. Mértéke a mindenkori postai díjszabás ajánlott levelekre vonatkozó díja.

Amennyiben a sétához belépőjegy köteles múzeumlátogatás, egyéb épületlátogatás tartozik, és a séta részvételi díja meghaladná  az ajándékutalvány összegét, a díjkülönbözetet a helyszínen kell rendezni, a túra előtt. Amennyiben egy ajándékutalványt az utalvány értékénél olcsóbb programon kívánják beváltani, úgy  pénzvisszafizetésre, jóváírásra a Szolgáltatónak nincs módja.

Minden ajándékutalványt egyedi azonosítóval látunk el, amely azonosító nélkül az utalvány nem érvényes és nem használható fel. Az ajándékutalvány(oka)t a Szolgáltató az visszaigazolásban (díjbekérőben) megadott számlaszámra befizetett részvételi díj megérkezésétől számított 7 (azaz hét) munkanapon belül küldi ki a Megrendelő részére e-mailben vagy postai úton a megrendelő kérésének megfelelően.

A Szolgáltató garantálja, hogy minden utalvány felhasználására biztosít lehetőséget, ahhoz kellő számú programot szervez.

Ez alól kivételt képez, amennyiben a Szolgáltató bármilyen okból felfüggeszti vagy befejezi tevékenységét. Ebben az esetben a Szolgáltató visszatéríti a megvásárlástól számított 6 hónapon belül fel nem használt sétajegy árát.

Az ajándékutalvány rendelésének folyamata:

Írjon egy megrendelő levelet az info@tokajiseta.hu e-mail címre. Ezt követően felvesszük Önnel a kapcsolatot, és küldünk egy hivatkozási számot, majd banki átutalással tud fizetni és a szép kialakítású ajándékutalványt, a részvételi díj összegének bankszámlánkra való érkezését követő 7 munkanapon belül kiküldjük kérésének megfelelően e-mailben vagy postai úton az Ön, vagy a megajándékozni kívánt személy magyarországi címre. Kérjük, a banki átutalásnál a megjegyzés rovatban tüntesse fel a kapott sorszámot, és Sétajegy rendelésként hivatkozzon. Amennyiben előre nem látható körülmény miatt, nem tudjuk teljesíteni a 7 napon belüli kiszállítást, értesítjük. Kérjük, külön jelezze, ha a számlázási cím nem azonos a postázási címmel.

6.Elállás joga, lemondási feltételek

A jelentkezést követően a program megkezdéséig Megrendelőnek joga van elállni a programon való részvételtől. A részvételi díj megfizetésével Megrendelő véglegesíti részvételi szándékát.

Amennyiben Megrendelő a séta megkezdése előtti napig jelzi, hogy nem tud a programon részt venni, de a részvételi díjat már megfizette, úgy egyszeri alkalommal kérheti, hogy 6 hónapon belül ugyanazon séta egy másik meghirdetett időpontjában részt vehessen.

Ha Megrendelő 6 hónapon belül nem élt az áthelyezett részvételi jogával, a Szolgáltatónak nem áll módjában a részvételi díj visszautalása.

Ha a megrendelő a részvételi díjat már megfizette, de a program indulása előtt jelzett időpontban nem jelenik meg, és a program indulása előtti napon 12:00-ig nem jelezte távollétét, a részvételi díj nem jár vissza.

Egyedi megrendelésekre – azok speciális volta miatt – az alábbi elállási feltételek vonatkoznak:

Ha egy, a sétanaptárban szereplő; illetve abban nem szereplő, egyéni időpontban megrendezendő tokaji tematikus városnéző sétára vagy közösségépítő programra irányul a megrendelés, és a program részvételi díjának előlegét már megfizette a Megrendelő, úgy a program megvalósulása előtti

 • 14-8. napig történő lemondás esetén a befizetett összeg 50%-a visszajár;
 • 7 napon belül (akár a program napján) történő lemondás esetén a már megfizetett előleg(ek) összegét a Szolgáltatónak nem áll módjában visszautalni és azt bánatpénznek tekinti rendelkezésre állása és elmaradt haszna fejében.

Az egy vagy több napra, Tokajban, vagy a környéken történő kirándulásra vonatkozó tippek, ötletek kérése, programterv összeállítása esetén ha a Megrendelő felkéri a Szolgáltatót a program megvalósítására, és az előleget már megfizette, úgy a program megvalósulása előtti

 • 14-8. napig történő lemondás esetén a befizetett összeg 50%-a visszajár;
 • 7 napon belül (akár a program napján) történő lemondás esetén a már megfizetett előleg(ek) összegét a Szolgáltatónak nem áll módjában visszautalni és azt bánatpénznek tekinti rendelkezésre állása valamint elmaradt haszna fejében.

7.A sétákon való részvétel feltételei, házi kedvencek részvétele

A programokon mindenki a saját felelősségére vehet részt. 14 éven aluli gyermekek a programokon kizárólag szülői, hozzátartozói, illetve pedagógusi felügyelettel vehetnek részt. A programok során esetlegesen előforduló sérülésekért, balesetekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Egyes séták 18 éven aluliaknak nem ajánlottak. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azon programjain, melyeknek alkoholfogyasztás is a program részét képezi, a résztvevők korát megismerje, és a 18 éven aluliaknak az alkoholfogyasztást megtiltsa, részvételüket kizárhatja, korlátozhatja, szülői felügyelethez vagy egyéb feltételhez kötheti. A Szolgáltató bármely ilyen intézkedése esetén elállásnak, a Szolgáltatás ára visszatérítésének nincs helye, a Megrendelő kártérítést, kártalanítást, és egyéb fizetést semmilyen jogcímen nem követelhet a Szolgáltatótól.

A városnézéseken való részvétel szigorúan tilos alkohol, vagy más tudatmódosító szer hatása alatti állapotban. A Szolgáltató elállhat a Szolgáltatás nyújtásától, és a résztvevőt kizárhatja a Szolgáltatásból akár annak megkezdését megelőzően, akár közben, ha

 • a Megrendelő alkohol, gyógyszer, kábítószer vagy egyéb bódító anyag befolyása alatt áll; vagy
 • viselkedésével zavarja a program zavartalan lebonyolítását, a résztvevők, a közterek, vagy az azon közlekedők nyugalmát; vagy
 • a Szolgáltató megítélése szerint mindezek valamelyikének veszélye fennáll.

A Felhasználó, Megrendelő ebben az esetben visszatérítést, kártérítést, kártalanítást, egyéb jogcímen történő fizetést a Szolgáltatótól nem követelhet.

A sétákhoz alkalmanként kóstoló lehetőségek tartoznak. A Szolgáltató nem felel a programok, séták során meglátogatott helyszíneken elfogyasztott italok, ételek, élelmiszerek megfelelőségéért, minőségéért, az azok által okozott semmilyen kárért. Ezekért kizárólag az adott étel, ital, élelmiszer szolgáltatást nyújtó harmadik személy felel. A Szolgáltató továbbá nem felel azért, hogy a programok során elfogyasztott élelmiszerek milyen allergéneket és egyéb anyagokat, összetevőket tartalmaznak, a Szolgáltató kifejezetten nem vállalja ezen élelmiszerek ellenőrzését sem allergén, sem más szempontból, felelősségét ezért teljesen kizárja.

Egyes sétáink akadálymentesek, így kerekesszékkel, vagy babakocsival is lehetőség van a részvételre. Külön ikonnal jelöljük, hogy ha kutyát is lehet hozni a barangolásra.

Kérjük, ha Ön bármilyen súlyos betegségben szenved, mozgásában korlátozott, megadott elérhetőségeink egyikén érdeklődjön az adott programról, útvonalról.

A Szolgáltató által szervezett programokra elhozható állatok kérdésében a honlapon, a séták leírásánál található vonatkozó információ. Ha a Megrendelő a honlapon jelzett állat tilalom ellenére bármely házi- vagy egyéb állatot hoz magával, a Szolgáltató jogosult megtiltani a Megrendelő részvételét a programon. A Megrendelő ilyen esetben nem jogosult a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt érvényesíteni, a Szolgáltatás árát visszakövetelni, vagy a Szolgáltatótól kártérítést, kártalanítást vagy bármely jogcímen egyéb fizetést követelni.

A Megrendelő teljes egészében felel a programokra az általa hozott állat viselkedéséért, az esetlegesen az állat által okozott valamennyi kárért, sérülésért. Kutyát és macskát csak pórázon, illetve hámban, szájkosárral és csak olyan programra lehet hozni, amelyen állat részvétele megengedett.

Kutyán és macskán kívül más házi- vagy egyéb állatot semelyik programra nem lehet hozni. A hozott állat elvesztéséért, ellopásáért, sérüléséért, vagy elpusztulásáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A programok során esetlegesen előforduló sérülésekért, balesetekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A városnéző sétákra való jelentkezés a  részvételi feltételek elfogadását is jelenti egyben.

8. Adatkezelés, adattovábbítás

A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató kifejezetten szolgáltatásának értékelése és marketing céllal harmadik félnek (kifejezetten a Tripadvisornak) csak alapos indokkal adja ki. A megadott adatokat – külön engedély nélkül – más célra nem használja fel.

Ha a vendég kétségét fejezi ki a Tripadvisortól érkező értékeléskérő e-maillel kapcsolatban, a Tripadvisor visszairányítja a szolgáltatóhoz, hogy igazolhassa a vendég beleegyezését. Szolgáltató bizonyítja, hogy a vendég (a sétára jelentkezve, az ÁSZF elfogadásával) hozzájárult ahhoz, hogy a Tripadvisor üzeneteket küldjön neki. A Tripadvisor a vendégek e-mail-címeit egyéb célokra nem használja fel Tripadvisor értékelő) .

A honlapon található írásbeli és képi tartalmak a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, így azok bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása jogi következményeket vonhat maga után. A termékekről megjelenített képek csak illusztrációk, melyek a valóságtól eltérhetnek.

A sétákról a Szolgáltató engedélye nélkül videófelvétel, hangfelvétel nem készíthető, a sétákon elhangzottak engedély nélküli, kép- és/vagy hang-, vagy írásbeli rögzítése jogi következményeket vonhat maga után.

9.Egyéb rendelkezések

9.1.Lopás; elveszett, megrongálódott tárgyak; fénykép-, hang- és videofelvételek

A programok során történő esetleges lopásokért, elveszett, megrongálódott tárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A séták során a Szolgáltató, vagy megbízottja fényképeket, videofelvételeket készíthet, melyek későbbiekben, korlátlan ideig saját céljára felhasználhat. A felvételeken szereplő személyek a sétára való jelentkezésükkel elfogadják ezt, további hozzájárulásukat a Szolgáltató nem köteles kikérni.

A Szolgáltató az általa készített kép- és/vagy hangfelvételeket jogosult a Portálon, és a Portál közösségi oldalain a Szolgáltatások népszerűsítése céljából vagy dekorációs célból felhasználni. A felvétel készítés előtt a program résztvevője megtilthatja a felvétel készítését, a jogszerűen elkészült felvétel jelen ÁSZF-nek megfelelő felhasználását azonban a továbbiakban nem kifogásolhatja. 14 éven aluli gyermek esetében a felvételkészítéshez való hozzájárulás megadására a gyermek törvényes képviselője, illetve nagykorú kísérője (pl. pedagógus) jogosult.

A Szolgáltató nem felel azért, hogy a sétára a Megrendelő, résztvevő a programhoz alkalmas öltözetben jelenik-e meg, képes-e a résztvevő az adott programot teljesíteni. A Portálon ezzel kapcsolatban feltüntetett információk csak tájékoztató jellegűek, azokra a Szolgáltatóval szemben senki igényt nem alapíthat, ezért a Szolgáltató a felelősségét teljes egészében kizárja. Minden résztvevő saját maga köteles gondoskodni a programnak megfelelő öltözetről és állapotáról.

Szolgáltató minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a közzétett információ pontos legyen. Ennek ellenére, sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

Vis major esetekben (betegség, természeti katasztrófák, stb.), amennyiben a szolgáltatás meghiúsul, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, további időpontokat hirdet meg, amelyekre Vevőknek újra szükséges regisztrálniuk. A már kifizetett szolgáltatásokat 6 hónapon belül az újabb regisztrációt követően igénybe lehet venni.

9.2.A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről

A Szolgáltató az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően: a Portál böngésző független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön.

9.3.Panaszkezelés

A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, (postai úton, vagy elektronikus levélben (e-mailben)), továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:
Írásbeli panasz bejelentésének címe:
Szolgáltató székhelye: 3910 Tokaj, Tokaji F. ltp. 29.
Szolgáltató postacíme: 3910 Tokaj, Tokaji F. ltp. 29.
Szolgáltató e-mail címe: info@tokajiseta.hu

Szóbeli panasz bejelentésének címe:
a Szolgáltató székhelye: 3910 Tokaj, Tokaji F. ltp. 29.
a Szolgáltató telefonszáma: +36 20 957 60 66

Szóbeli panaszt munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között lehet tenni. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról feljegyzést kell készíteni, a panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Felhasználót tájékoztatni.

Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

A panasz elutasítása esetén a Felhasználó fogyasztói panaszával levélben vagy személyesen az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Tokaj Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (3910 Tokaj, Rákóczi út 54. tel.: 47/352-752; 47/553-010)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogysztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (3530 Miskolc, Meggyesalja utca 12. tel.: 46/506-071)

Borosd-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák Mellett Működő Békéltető Testület (3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.)

a saját lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek, az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat: Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. (Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036; Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905) a fogyasztó megtévesztése esetén.

10.Tulajdonjog, szerzői jogok, védjegyek

A Portál a hozzá tartozó szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a tokajiseta.hu elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez.

Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Portál bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

A Felhasználó vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

A Portálon megjelenő tokajiseta.hu megnevezés és logó a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A Felhasználó nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására.

11.Felelősség korlátozás

A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

A Felhasználó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

A Felhasználó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért; a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért; semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel; illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis maior – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis maior következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis maior eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

Amennyiben a Felhasználót a jelen ÁSZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 30000 Ft-ig (azaz harmincezer forintig) jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltatóval szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

12.A Portál karbantartása

A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

13.Az ÁSZF módosítása

A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

a technológia lényeges változása;

jogszabályváltozás;

a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁSZF módosítást kifejezetten elfogadta.

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

14.Szerződés megszűnése, megszüntetése

A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani:

ha a Felhasználó túllépi a jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználási engedélyt;

ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

15.Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül Szolgáltató részéről a honlapon való közzététel, a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;

légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;

elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól, a Portálon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.

A fentiekben meg nem határozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

16.Adatkezelési szabályzat

Hatályos: 2020. július 1-től

A tokajiseta.hu URL címen üzemelő internetes portál (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője Szegedi Márta egyéni vállalkozó, kisadózó (Székhely: 3910 Tokaj, Tokaji F. ltp. 29. Nyilvántartási szám: 52396377:, e-mail: info@tokajiseta.hu ; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban határozza meg a Portálra, a Portálon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Adatkezelési Szabályzatát AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a továbbiakban mint Rendelet– és más hatályos jogszabályok – rendelkezéseinek megfelelően.

Az Adatkezelési Szabályzat elfogadása

A jelen szabályzat – a Rendelet III. fejezet 2. szakasz 13. cikk (2) pontja rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – megtudhatja, hogy hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azok zárolását, vagy törlését a Szolgáltató nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

A Felhasználók, akik a Portál valamely Szolgáltatását igénybe veszik, amelynek során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor elfogadják az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatkezelési Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek.

A Rendelet I. rész (32) cikkelye értelmében „adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet,…”

A jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a www.tokajiseta.hu oldalról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelési Szabályzat hatálya

A jelen Adatkezelési Szabályzat a természetes személy Felhasználók személyes adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek cégadataira.

A jelen Adatkezelési Szabályzatban nagy kezdőbetűvel előforduló fogalmak megegyeznek az ÁSZF-ben meghatározott Fogalmakkal.

A kezelt adatok köre

A Szolgáltató a természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli:

A hírlevél feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok:

 • név,
 • e-mail cím

A várólistára való feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok:

 • név,
 • e-mail cím
 • kért szolgáltatás

Sétajegy vásárlás (regisztráció) során gyűjtött és kezelt adatok:

 • e-mail cím,
 • név,
 • telefonszám (opcionális),
 • számlázási név/cégnév (ha eltérő),
 • számlázási cím,
 • fizetési mód,
 • szállítási mód,

Ajándékutalvány vásárlása során gyűjtött és kezelt adatok:

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefon (opcionális),
 • ajándékozott neve (opcionális)
 • számlázási adatok (név/cégnév, település, irányítószám, utca, házszám),
 • szállítási adatok (név/cégnév, település, irányítószám, utca, házszám, e-mailcím),

Az ügyfélszolgálattal történő kommunikációval kapcsolatban

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefon (opcionális),

Marketing célra (akciós ajánlatok küldése) kezelek adatok:

 • név
 • e-mail cím

Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés

 • név
 • e-mail cím

A Szolgáltató csak olyan személyes adatokat (a Felhasználó vezeték- és keresztneve, lakcíme, számlázási címe, e-mail címe, és telefonszáma) rögzít és kezel, amelyeket a Felhasználó – a Szolgáltató honlapján történő vásárlás során – önkéntesen bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a Felhasználó az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult. A megrendelés leadása egyúttal a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak elfogadását is jelenti. A megrendelés során a személyes adatok Szolgáltató általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül. A Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a Felhasználó felelős.

A Portál meglátogatása során a Portál szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol (automatikusan rögzítésre kerülő adatok). Ezek az adatok a Felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a Felhasználó ún. IP-címe, a Felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a Portálon a Felhasználó meglátogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a Portál eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a Portál látogatottságára, illetve a Portál eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Portál a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés célja

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:

 • Portálon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele;
 • Felhasználó azonosítása;
 • Portál és az azon elérhető Szolgáltatások használatára irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése;
 • Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása;
 • Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés;
 • az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése;
 • Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a Portálon külön kifejezetten hozzájárult;
 • Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó Portálon regisztrált e-mail címére;
 • Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos kutatásban való részvételre történő meghívásról szóló üzenet eljuttatása a Felhasználó e-mail címére;
 • bankkártyás és egyéb fizetési tevékenység megkönnyítése és biztosítása;
 • Portál hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése;
 • piackutatás.

Hírlevélre történő feliratkozásra vonatkozó szabályok

Az elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Felhasználó a Portálon az ÁSZF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom Portálon megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címe ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

A hírlevélről történő leiratkozás azonban nem foglalja magában a rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a Portállal kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a Portálon regisztrált e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a Portál funkcióival, az abban elérhető Szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, az ÁSZF módosításával, számlázással, fizetéssel, fizetési és vásárlási tranzakciókkal kapcsolatos tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelés jogalapja egyrészt a Rendelet 6. cikk (1) a) -c) pontjai szerinti

„a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 1. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 2. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.”

másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával elfogadja a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

A Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató a jogszabályok által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a Felhasználó hozzájárulását meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére – kivéve, ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.

A Felhasználó személyes adatainak esetleges továbbítását a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával végzi.

Az adatkezelő személye: Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

Adattovábbítás: A Szolgáltató adattovábbítást csak a Tripadvisor irányába végez.

Az adatkezelés időtartama: A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti a Portál és a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 8 évig kezeli.

Az adatok megismerésére jogosultak köre: Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás: A Felhasználó a Rendelet 2. szakasz 13. cikk alapján kérelmezheti a Szolgáltatónál:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
 • személyes adatai helyesbítését;
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Jogorvoslati lehetőség Rendelet VIII. fejezet 77-79. cikkei alapján a Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszék (B-A-Z megyei Törvényszék) előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az adatok biztonsága

A Felhasználók által a Portálra bevitt adatokat a Szolgáltató védett szerveren őrzi.

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá Felhasználó Portálra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják a Rendelet I. (71) pontjának megfelelően.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatkezelési Szabályzatot.

A Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az Adatkezelési Szabályzat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatkezelési Szabályzatot köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az Adatkezelési Szabályzat-módosítás minden, az Adatkezelési Szabályzat-módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

Az Adatkezelési Szabályzat módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az Adatkezelési Szabályzat módosításáról és a módosított Adatkezelési Szabályzat tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az Adatkezelési Szabályzat-módosítást a belépés előtt.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelési Szabályzat-módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az Adatkezelési Szabályzat-módosítást kifejezetten elfogadta.

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az Adatkezelési Szabályzat-módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani és a Portálon való regisztrációját megszüntetni.

További kérdések

A Szolgáltató a fenti Adatkezelési Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy Szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak.

A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a Felhasználók által megadott adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató jogosult a Felhasználó bármely, a Szolgáltató által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni – legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.

Amennyiben a fenti tájékoztatást követően további kérdései vannak a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban, úgy kérjük forduljon hozzánk bizalommal e-mailben az info@tokajiseta.hu e-mail címen.

17.COOKIE-KEZELÉSI SZABÁLYZAT

Hatály: 2020. július 1.

A www.tokajiseta.hu URL címen üzemelő internetes portál (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője, Szegedi Márta, egyéni vállalkozó, kisadózó(e- mail: info@tokajiseta.hu; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban határozza meg a Portálra, a Portálon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Sütikezelési Szabályzatát.

A Szolgáltató cookie-kat (magyarul sütiket) és hasonló technológiákat alkalmaz annak érdekében, hogy segítse a Felhasználók azonosítását, felismerését a Portál Szolgáltatásainak használata során, lehetővé tegye a Szolgáltatónak, hogy megismerje a Felhasználók érdeklődési körét a Szolgáltatásokkal és a Portállal kapcsolatban, javítsa a Felhasználói élményt, növelje a Portál biztonságát, hatékonyságát és reklámokat tegyen közzé. A Felhasználó a cookiek-at a böngészője beállításaiban és egyéb eszközökkel tudja kontrollálni. A Portál meglátogatásakor és a Szolgáltatások igénybe vétele során a Szolgáltató cookie-kat helyez el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen Cookie-Kezelési Szabályzatnak megfelelően.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küld a Szolgáltató a Szolgáltató szerveréről. A cookie fő célja az, hogy lehetővé tegye a Szolgáltató számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Portál használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja

Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő és az ÁSZF-be ütköző magatartások észlelésében.

Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Portálon, könnyebbé téve azokat.

Hirdetés: a Szolgáltató cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a Portálon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a Portálon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a Szolgáltató üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a Szolgáltató megjelenítette-e a Portálon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Szolgáltatónak arról, hogy hogyan viselkedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A Szolgáltató olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a Portálon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.

Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Portál. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Portált, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Portálra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai

 • analitika, követő cookie-k;
 • munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Portálon vagy egy böngésző munkamenet tart;
 • állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a személyes adatok megadásához kötött szolgáltatási igénybe vételére való visszatérés újabb adatmegadás nélkül. Miután a Felhasználó megadta személyes adatait, az állandó cookie a Felhasználó böngészőjében marad és a Portál azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Portálra.
 • Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással rendelkezik. Az Adobe Flash a Felhasználó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden böngésző teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Felhasználó korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül. Ha a Felhasználó korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Portál néhány funkciója nem lesz használható.

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k

 • Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Portálon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Google AdSense, Google AdMob, Facebook is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.
 • A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. Egyesült Államok-beli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is.
 • A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát. A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Portált a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Portált, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását.

Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Portált. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Portált, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Portálon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Portál cookiek nélkül nem működik megfelelően.

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a wikipedi.org oldalt, vagy a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org honlapokat.